PROJEKT AMAZONIA

 
 

    

 
  Projekt praktické pomoci Amazonii, Zemi, lidstvu, vám... 
       
       HOME     |     NOVINKY     |     EXPEDICE     |     ODKAZY     |     KONTAKT  
   
   
 

1. Popis unikátní cennosti Amazonie

 Většina z vás dobře ví, že Amazonie je:

-         Globálním stabilizátorem klimatu na planetě

-         Poslední přírodní laboratoří, kde se nalézají léky na mnoho chorob

-         Přirozeným prostředím výskytu šamanismu

-         Přirozeným domovem Indiánských kmenů

-         Přírodní laboratoří živých forem

-         Klimatickým rájem

-         Psychologicky léčivým prostředím

-         Esteticky inspirativním prostředím

-         Prostředím pro kvalitní meditaci a efektivní práci s vědomí

 

Zdroj Peru 2008 Džungle


- Globálním stabilizátorem klimatu na planetě spolu s druhým dalším velkým lesním celkem - Sibiřskou Tajgou. Dobře víte, že jenom lesy ochlazují vzduch, vyrábějí vlhkost, přeměňují toxické plyny - (nejenom zplodiny aut a továren, ale i CO² co každou chvíli vydechujeme), - na kyslík.

Vážou v systému kořenů dešťovou vodu, čímž zabraňují povodním. Mírní projevy negativního globálního klimatického fenoménu El Niňo, zabraňují ničivému vysoušení planety atd., atd. V Amazonii se ale kácí čím dál víc, a v tomto roce (2008) může utrpět zvlášť citelný útok od Peruánské vlády (viz. níže).


- Poslední přírodní laboratoří, kde se nalézají léky na mnoho chorob.

V Amazonské džungli jsou léky na rakovinu a AIDS (o rostlinách prokazatelně léčících rakovinu vím i já, i řada návštěvníků našich programů, již nejméně 2-3 roky, po uzdravení našeho známého, o rostlinách léčících AIDS a o konkrétních případech vyléčení jsem slyšela od dvou léčitelů v džungli v tomto roce).

Znamená to nejenom možnost vyléčit konkrétní „odepsané“ případy, ale také možnost pozitivně pozměnit globální představu lidstva o sobě a svých možnostech - jde o překonaní frustrující a depresivní představy nevyléčitelných nemocí.

Stejně tak Amazonie nabízí léčení spousty lehčích onemocnění, závislostí na drogách, alkoholu, kouření a jídle a také účinný komplexní systém detoxikace a omlazení. Řada účastníků našich dlouhodobějších programů zažila uzdravení z různých lehčích chorob či fobií, naprosto běžně omlazeni o 5-7 let, nejméně dva účastníci přestali kouřit.


- Přirozeným prostředím výskytu šamanismu - jeho pozitivním stránkám věnuji raději samostatný článek v budoucnu (na základě mnohaleté zkušenosti).


- Přirozeným domovem Indiánských kmenů - nositelů odlišné kultury, přírodní spirituality, harmonického modelu spolužití, ekonomicky udržitelného skromného způsobu života, nositelů množství cenných ekologických, zemědělských, medicínských a řemeslných technologií.

Pomáhám Indiánům uvědomit si cennost svých technologií, chránit a šířit je a do budoucna i vyučovat těmto technologiím jiné národy. Moji uvědomělí Indiánští spolupracovníci se tomu také aktivně věnují. Je možné, že se ukáže, že nejekologičtějším modelem zemědělství je Agvarunská „čakra“ se symbiózou přibližně 90 rostlin - užitkových stromů, zeleniny, ovoce a léčivých bylin - která napodobuje symbiózu divokých rostlin v džungli a proto chrání půdu před erozí a celou oblast před záplavami a vysoušením.

Mimoto Indiánské hospodářství obsahuje rozvětvené znalosti o úspěšné součinnosti s přírodou a pomocné prvky etiky, filozofie a mystického - neboli moderně-vědeckého - vidění světa jako informačního celku. 


- Přírodní laboratoří živých forem. Oblast Peruánské rezervace Tambopata je podle výzkumů biologů regionem nejvyšší biodiverzity (množství druhů) na planetě. Je tam přes 1200 druhů motýlů, přes 950 druhů ptáků. Je tam 300 druhů stromů na čtvereční kilometr - ne stromů, ale druhů stromů!

Jenom u větších zvířat je možné uvést přesná množství druhů, ale u plazů, hmyzu, ryb apod. to ani možné není, část druhů je stále neprozkoumaných. Každý den se kácí kilometry džungle a přitom hynou neznámá, vědě vzácná zvířata, která již nikdy nebudou popsána a vyfotografována. Vybudování pavilonu džungle v Pražském ZOO stálo několik milionů dolarů. Stejně velká území pravé džungle se každodenně vykácejí s výdělkem nanejvýš několika dolarů.


- Klimatickým rájem. V mnoha oblastech džungle teplota obvykle nepřesahuje 27-29 stupňů, nejsou tu komáři ani jiný krvelačný hmyz. Vysoká vlhkost léčí pokožku a sliznice, vyhlazuje vrásky. Vysoký podíl kyslíku a ozonu zajišťuje přirozenou ozon-terapii.

Prostředí se stínem stromů nabízí nejlepší podmínky pro šetrné opálení. Potraviny v džungli neobsahují žádné konzervanty, hormony, barviva. Prostředí je zcela zbaveno všech druhů smogu včetně elektromagnetického. Šum džungle působí relaxačně. Z toho všeho je jasné, že samotná džungle i bez použití místních fytoprostředků, bez služeb léčitelů a šamanů, dokonce bez diety a vegetariánství je léčivým prostředím, vyvolává detoxikaci, ozdravení, hubnutí, uklidnění.

Postačující je samotný delší pobyt v Indiánských vesničkách či přírodních turistických areálech. Vybudování takovýchto areálů je částí projektu (pokud džungle bude stále existovat). Tuto roli plní i mnohá jiná již existující ubytovací zařízení na hranici džungle.

- Psychologicky léčivým prostředím. V současnosti je Amazonie (možná mimo maličké ostrůvky hluboko v Nové Guinei či poslední areály afrických pigmejů) posledním územím, kde žijí lidé mimo peněžní koloběh. Někdy sice trpí nedostatkem potravin, ale nikdy hladem neumírají. Dokonce v podmínkách mírného nedostatku potravin jsou do hlubokého věku aktivní a štíhlí. V mnoha oblastech nejsou nutné domy, jenom izolace od deště palmovou střechou.

Indiáni většiny kmenů dosud nenakupují průmyslové zboží; nože sice potřebují, ale nádobí si dělají keramické, tašky pletou z lýka, místy pokračují i ve výrobě domácího oblečení atd. Nesledují lineární čas a někdy nemají přesnou představu o svém věku, dokud jsou aktivní, považují se za mladé. Nemají strach ze smrti, považují ji za přirozený přechod do dalších úrovní existence.

Pro současného bílého seveřana pobyt v prostředí bez nutnosti peněz, bez nutnosti nakupovat si zboží, bez nutnosti domů a auta, bez nátlaku času, bez myšlenek na zimu, důchod, konečnost lidské existence je vysoce psychicky léčivý. Do budoucna hodlám napomoct koncepci terapeutických pobytů mezi Indiány pro lidi s psychickými problémy, depresemi, sebevražednými sklony, pro narkomany, umělce ve stavu tvůrčí krize, pro lidi s raným profesním důchodovým věkem (modelky, sportovce) atd.

Také pro děti - sirotky, týrané děti, děti s nejrůznějšími traumaty a jednoduše pro hyper-aktivní plačtivé nespokojené severské děti, pro které pobyt mezi Indiánskými vrstevníky - naprosto klidnými, vyrovnanými, radostnými, velmi zvídavými, velmi si cenícími školy a učení, jednoduše šťastnými - bude vysoce léčivý. V žádném Indiánském kmeni není dovoleno křičet na dítě, nadávat mu, tím více uhodit dítě. Věří se, že se duše dítěte lekne a stáhne se úplně nebo částečně do jiného světa, čímž se dítěti negativně pozmění stav vědomí. V civilizované společnosti jsou ale podobné děje na denním pořádku.

- Esteticky inspirativním prostředím. Amazonie je fantastickým zdrojem inspirace pro malíře, spisovatele, tvůrce filmů. Hudebníci, myslím, přirozeně padnou v duchu na kolena při posvátném poslechu noční symfonie hluboké džungle. Je to prostě poslední ráj, jehož hodnotu si lidstvo může uvědomit bohužel až po jeho zmizení.


- Prostředím pro kvalitní meditaci a efektivní práci s vědomím. Všichni známí východní učitelé, co prohloubili uvědomění člověka, vypracovali si stabilní uvědomělý stav myšlení v odloučení od civilizace, za pobytu na horách nebo v džungli. Nikdo z nich nedosáhl osvícení v chrámu, ve městě. V současnosti v Himalájích ještě zbývají maličké ostrůvky skoro bez přítomnosti místních lidí nebo turistů, ale žádný retreat v džungli v přelidněné Indii již
není možný. Jedině Amazonie, území nedotčené civilizací, nevýslovné krásy a klidu bez válek, hladomorů a závažných epidemii skýtá podmínky pravého retreatu. 


V případě zájmu o meditační pobyty nejde o koníček nebo jinou vedlejší záležitost, jde o začínající novou etapu vývoje lidské civilizace. Na svém začátku, v přechodu od primátů k homo sapiens šlo o nové fyzické schopnosti: schopnost vyrábět a používat nástroje, schopnost udržet oheň a obstát proti nepříteli.

Pak začala druhá etapa vývoje homo sapiens – etapa emoční a psychická. Vzniklo uctívání bohů, umění a kultura, která dosud je, ve valné většině, kulturou emočních a psychických stavů (ať už jde o tele-novely o zrazené lásce či o detektivky o psychicky narušených pachatelích).

V posledních několika desítkách let v lidské kultuře (u některých odvětví vědy jako třeba filozofie již ve stovkách let, a v případě jednotlivců – tzv. „velkých učitelů“ - i v tisících let), ale začíná přechod do třetí etapy evoluce homo sapiens – etapy uvědomění si vlastního myšlení a informační podstaty bytí, etapy zvládání mentální energie a kultivace řízených mentálních procesů.

Návštěvníci našich programů v Jižní Americe vědí, že tento bod v charakteristice přínosu Amazonie pro lidstvo považujeme doopravdy za nejdůležitější.

         

  

 
     
  © ProjeKt Amazonia 2008