PROJEKT AMAZONIA

 
 

    

 
  Projekt praktické pomoci Amazonii, Zemi, lidstvu, vám... 
       
       HOME     |     NOVINKY     |     EXPEDICE     |     ODKAZY     |     KONTAKT  
   
   
 

6. První Indiánský Dětský Domov „Siana“

Dětský domov nebo, přesněji, centrum pomoci, se nachází ve vesnici Yutupis v severoperuánské džungli v oblasti souvislého osídlení Indiánů Agvaruna. Do nejbližšího maličkého městečka Nieva je to 4 hodiny lodí po klidné řece Santiago a bouřlivé řece Maraňon, dále 9 hodin velmi špatnou silnicí horskou džunglí do většího mestečka Bagua, dále 8 hodin autobusem dobrou asfaltovou silnicí do velkého města Chiclayo, dále 10 hodin autobusem nebo 1 hodina letadlem do Limy.

„CIANA“ je založena několika Indiány, mladého a středního věku, nejvíce vzdělanými a nelhostejnými lidmi kmene, především „prezidentem“ dětského domovu (prezident – titul typický v Peru i pro malé iniciativy) Jose Petsou. V roce 2005 začalo papírové vyřizování, na jaře 2007 byly vybudovány domečky, přivezeny nejnutnější potřeby (deky, ručníky, nádobí a jídlo) a několik sirotků nastoupilo svůj pobyt v areálu. Ve stejné době vznikla a začala projektu pomáhat malá německá nadace Namak se sídlem v Berlinu.  

V současnosti je v „CIANA“ 10 dětí nastálo a dvě děti příchozí, pro které ještě nejsou podmínky k trvalému ubytování.  

Chlapci se jmenují: Jose – 8 let, Neyser a Isaak – 12 let, Pablo, Genner a Eliseo – 13, Kugkumas – 17. Holčičky: Lisbet – 9, Lisseyla – 12, Aneth – 15. Přicházející děti Amanda a její bratr – 12 a 10 let. Amanda s bratrem jsou zatím z větší části odkázaní na pomoc vesnice, žijí sami v chýši, co jim zbyla po rodičích a denně obcházejí vesnici v očekávání, která rodina bude schopná dát jim zbytky oběda, což se někdy nemusí stát, protože jídla je u většiny nedostatek. Fotografie všech dětí mám. 

V areálu je pět domečků - Indiánských chýší (ložnice pro chlapce, ložnice pro holčičky, jídelna, kancelář s místem na spaní pro stálého člena personálu, skladiště s místem na spaní pro hosta). Teď se buduje šestý domeček pro návštěvníky z Čech a Ruska, případně z jiných zemí. Před domy jsou tři otevřené sprchy, přes den je voda přirozeně teplá. K areálu patří políčko s maniokem a banány, na kterém starší děti skoro každý den pracují.  

Celý personál tj. prezident, pomocník-vychovatel, zdravotník-vychovatel, kuchař-vychovatel pracuje zdarma. Další lidé z vesnice taky v něčem pomohli zdarma, nějaké práce ale splnili za pohoštění, zajištěné manželkami a sestrami členů personálu (stavba domečků, výroba nábytku apod.). Mnoho lidí ve vesnici se staví k této iniciativě skepticky, myslí si, že dětský domov samostatně obstát nemůže a pomoc „gringů“ je příliš vzdálená a nejistá. Trvají na tom, že lepší je ponechat si starý systém, kdy sirotci jsou odkázaní na pomoc příbuzných. Sirotků je ale stále víc, protože mezi Agvaruny se rozšířil v posledních letech fenomén sebevražd.  

Přes velmi skromné podmínky jsou děti stále veselé, mají se rádi jako rodina, hrají si mezi sebou. Jsou trochu smutní kvůli ztrátě rodičů, ale zároveň šťastní: v běžném životě jako sirotci by neměli jídlo každý den, neměli by školu ani o ně se starající dospělé.

 
             

  

 
     
  © ProjeKt Amazonia 2008