PROJEKT AMAZONIA

 

 

    

 

 

Projekt praktické pomoci Amazonii, Zemi, lidstvu, vám... 

 

 

   

 

 

     HOME     |     NOVINKY     |     EXPEDICE     |     ODKAZY     |     KONTAKT

 

 

   

 

 

 

 

9. Další směry rozvoje projektu mimo sociální aspekt

-         Výuka dětí starým tradicím - ve spolupráci s konkrétním projektem Agvarunských Indiánů pro obnovení, zachování a šíření tradic, vedeným vzdělaným bilingvistou Indiánem Mauro Petsou. Děti ze „CIANA“ nedocházejí do kostela a zřizovatelé dětského domova nestojí o pomoc misionářů. Momentálně děti nepatří k žádné ideologii nebo systému přesvědčení, což je naprosto ideální situace pro možnost propojení moderního civilizačního vzdělání a starých indiánských vědomostí s pozitivním efektem jejich syntézy. Je nutné zajistit pro děti ve volném čase výuku léčitelství, ekologickým zemědělským technologiím, řemeslům, znalostem o džungli, lovu atd. Agvarunové žili bez kontaktu s civilizací do doby před 40 lety, proto ještě mají starce s kompletními indiánskými znalostmi. Je nutné dát těmto starcům jako učitelům malý plat. Žádné další peníze nejsou nutné, protože starci právě mají naučit děti obejít se bez předmětů civilizace. Časem by bylo dobré investovat nebo ze začátku poskytnout i menší sponzorskou pomoc pro rozšíření indiánských technologií dále, pro pořádání seminářů u Agvarunů pro představitele dalších kmenů, kteří tradiční znalosti již ztrácejí. Také pro účast  absolventů CIANA a jiných Indiánských spolupracovníků v Jihoamerických a světových ekologických konferencích.

-         Zvýšit kvalitu vzdělání dětí pomocí účasti placených nebo dobrovolných učitelů (pro dobrovolné je třeba zajistit aspoň skromné podmínky). Nejstarší děti by měli mít aspoň příležitostně angličtinu, kvalitní zeměpis, informování o současném politickém a ekonomickém stavu planety. Peruánští mestičtí učitelé jsou na velmi nízké úrovni, proto se uplatní každý učitel mluvící v základech španělsky - ať už matematiky, tělesné výchovy, kreslení... Zajistit pro děti pravidelné výlety do okolí se zkušeným mladým průvodcem a starým znalcem džungle, kterým dát malý plat. Běžné děti bere občas do džungle s pragmatickými účely nebo na lov otec, ale děti z dětského domovu bohužel prakticky nejsou v džungli, jen ve vesnici. 

-         Zároveň děti potřebují občasné výlety do města, aby začaly v klidu a bez deprese ze své neadekvátnosti (z této deprese i pramení vysoký počet sebevražd mezi Agvaruny) zvládat městskou kulturu a kulturu bílých. Tady je nutná stálá tvůrčí spolupráce s Indiány, protože děti mají vidět a cenit nejen věci, co zajímají běžného Indiána či mestica, ale dominanty podstatné pro bělochy: přírodní krásy, globální klimatické problémy, ohrožení džungle, možnosti ekologických řešení a sociálních reforem atd.  

-         Je nutné, aby děti začaly pomáhat jiným. Ve větších městech mohou oni navštívit dětské nemocnice a místní mestické dětské domovy a dát jiným dětem ručně vyrobené dárky a ozdoby ze semínek a peří anebo předvést svoje tance a písně. Je třeba zajistit jim k tomu levné minimální náčiní -  nůžky, nitě apod. Děti si mají zvykat na pocit odpovědnosti za další bytosti, na radost z pomoci a na hledání konstruktivních způsobů vyřešení problémů lidstva. Bez tohoto aspektu projekt pro mě nemá smysl, proto uvádím výlet s těmito prvky jako nutnou položku nejbližších výdajů. Chci se pokusit z indiánských dětí vychovat bytosti se zájmem o harmonizaci planety. Mají to být v dospělosti samozřejmě nejaktivnější zachránci pralesa.

       
             

  

 

 

 

 

 

© ProjeKt Amazonia 2008